Pomocný kuchár

Pomocný kuchár

Miesto práce

Levočská Dolina 3227/50, Levoča

Druh pracovného pomeru

na dohodu (brigády)

Termín nástupu

ihneď

Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny

3,50 Eur/hod. + prémie + príplatky

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

- príprava, úprava a aranžovanie jedál

- spracovanie a úprava polotovarov

- pomocné práce v kuchyni (umývanie riadov, udržiavanie čistoty na pracovisku)

Zamestnanecké výhody, benefity

- práca v novovybudovanej reštaurácii s moderným a funkčným vybavením,

- práca v malebnom prostredí prírody,

- zaujímavé finančné ohodnotenie,

- stála pravidelná mesačná mzda, 

- otvorený prístup zamestnávateľa k návrhom na zlepšovanie, prípadne riešenie vzniknutých situácií,

- príspevky zamestnávateľa na stravovanie nad rámec zákona,

- po dohode možnosť zamestnaneckého ubytovani,

- možnosť ďalšieho vzdlávania, 

- skipassy, 

- zamestnanecké zľavy a výhody. 


Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

- základné vzdelanie

Vzdelanie v odbore

Gastronómia

Osobnostné predpoklady a zručnosti

- samostatnosť

- spoľahlivosť

- tímová práca.


Informácie o výberovom konaní

V Levočskej Doline prevádzkujeme celoročne novovybudovaný a stále sa rozvíjajúci rezort, ktorého dobré meno chceme stavať na kvalitných službách poskytovaných personálom, ktorý má chuť pracovať, učiť sa nové veci a profesionálne rásť. Ponúkame prácu v novovybudovaných priestoroch v malebnom prírodnom prostredí, mzdové ohodnotenie zodpovedajúce prínosu pre náš rezort, množstvo benefitov zameraných na stabilizáciu, rozšírenie vzdelania a obzorov v oblasti cestovného ruchu.

Ak Vás naša ponuka zaujala a chcete sa stať súčasťou nášho kolektívu, neváhajte nám poslať svoju žiadosť spolu so životopisom na našu e-mailovú adresu asistent.manager@levocskadolina.sk alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0911 789 635.

Kontakt: 

ARPROG, akciová spoločnosť Poprad

Ing. Františka Rakociová

personálne oddelenie

Hodžova 3292/3

Tel: 052/4318140, 0903 633 785

Mail: f.rakociova@arprog.sk


V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, so sídlom na Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335, Ing. Františka Rakociová, 052/431 81 40, f.rakociova@arprog.sk,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje nebudú poskytované ďalším príjemcom,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy dpo6@proenergy.sk.