Čašník / čašníčka

Čašník / čašníčka

Názov funkcií:
Čašník/čka

Miesto práce:
Levoča, Levočská Dolina

Termín nástupu:
ihneď

Druh pracovného pomeru:
plný úväzok, dohoda

Ponúkaný plat:
3,90 €/hod. brutto + príplatky

Náplň práce:
- Uvítanie hostí,
- prijímanie a vybavovanie objednávok,
- obsluha hostí, podávanie jedál a nápojov,
- práca s pokladňou,
- účtovanie platieb za poskytnuté služby a evidovanie tržieb,
- celková starostlivosť o bar a rajón.

Požiadavky na zamestnanca:

Vzdelanie:

Stredoškolské bez maturity

Vzdelanie v odbore:
Gastronómia, hoteliérstvo

Jazykové znalosti:
Anglický jazyk - úplný začiatočník (A1)

Počítačové/technické znalosti - používateľ:
Pokladňa – základy

Počet rokov praxe:
1

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
praktické myslenie, precíznosť, iniciatívnosť, spoľahlivosť, komunikatívnosť, tímová práca

Zamestnanecké výhody a benefity:
- zamestnanecké zľavy a výhody.
- skipassy,
- možnosť ďalšieho vzdelávania,
- príspevok zamestnávateľa na stravovanie nad rámec zákona,
- po dohode možnosť zamestnaneckého ubytovania,
- otvorený prístup zamestnávateľa k návrhom na zlepšovanie, príp. riešenie vzniknutých situácií,
- stála pravidelná mesačná mzda,
- zaujímavé finančné ohodnotenie,
- práca v malebnom prostredí prírody,
- Práca v novovybudovanej reštaurácii s moderným a funkčným vybavením,

V Levočskej Doline prevádzkujeme celoročne novovybudovaný a stále rozvíjajúci sa resort, ktorého dobré meno chceme stavať na kvalitných službách poskytovaných personálom, ktorý má chuť pracovať, učiť sa nové veci a profesionálne rásť. Ponúkame prácu v novovybudovaných priestoroch v malebnom prírodnom prostredí, mzdové ohodnotenie zodpovedajúce prínosu pre náš resort, množstvo benefitov zameraných na stabilizáciu, rozšírenie vzdelania a obzorov v oblasti cestovného ruchu. Ak sa chcete stať súčasťou nášho kolektívu, neváhajte nám poslať svoju žiadosť spolu so životopisom na našu e-mailovú adresu asistent.manager@levocskadolina.sk alebo nás kontaktujte na telefónnom čísle 0911 015 952.

Kontakt: 
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
Ing. Františka Rakociová
Hodžova 3292/3
Tel: 052/4318140, 0903 633 785
Mail: f.rakociova@arprog.sk


V súvislosti s výberovým konaním organizovaným spoločnosťou ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, so sídlom na Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335 (ďalej len „prevádzkovateľ“) nám na účel tohto výberového konania poskytujete osobné údaje obsiahnuté v životopise, motivačnom liste a dotazníku. Ako prevádzkovateľ, ktorý získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, sme na základe čl. 13 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinní poskytnúť Vám nasledujúce informácie:

a) osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva ARPROG, akciová spoločnosť Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad, IČO: 36168335, Ing. Františka Rakociová, 052/431 81 40, f.rakociova@arprog.sk,

b) spracúvanie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov,

c) osobné údaje nebudú poskytované ďalším príjemcom,

d) osobné údaje získané na účel výberového konania budú uchovávané počas trvania výberového konania a ďalšie 3 mesiace po jeho ukončení; po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo (v prípade uzavretia pracovnej alebo obdobnej zmluvy) budú nadväzne využívané na pracovnoprávne účely,

e) dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu,

f) poskytnutie osobných údajov na účel výberového konania organizovaného prevádzkovateľom je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov; neposkytnutie osobných údajov na uvedený účel znemožňuje účasť na výberovom konaní,

g) osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte zodpovednej osobe prostredníctvom e-mailovej adresy dpo6@proenergy.sk.