Rezervácia

 Domov -> Rezervácia
V súlade so znením ustanovenia § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlasím so správou, spracovaním a uschovaním osobných údajov mnou poskytnutých na účely, ako aj s ich poskytnutím tretím osobám (www.levocskadolina.sk) na účely spracovania rezervácie.

Rezervačná astistencia: +421 911 789 636
Po odoslaní rezervácie Vás budeme kontaktovať.