Turistika a okolie

 Domov -> Naše služby -> Turistika a okolie

Levoča


Levoča
Levoča je starobylé mesto, ktoré malo v stredoveku európsky význam. Uprostred námestia Majstra Palva, stoja tri originálne budovy, farský kostol sv. Jakuba, radnica a bývalý obchodný dom. Chrám sv. Jakuba so svojimi gotickými a renesančnými oltármi. Je tu najvyšší gotický oltár sveta zo 16. storočia, dielo Majstra Pavla z Levoče.

Spišský hrad


Spišský hrad
Počiatky Spišského hradu siahajú až do 12. storočia. Svojou rozlohou patrí medzi najväčšie hrady Európy. Obývaný bol do konca 17. storočia, jeho poslední majitelia Csáky sa potom presťahovali do modernejších kaštieľov. V r. 1993 bol Spišský hrad zaradený do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Nachádza sa 19 km od Levoče.

Spišská Kapitula


Spišská Kapitula
Malé cirkevné mestečko obklopené hradbami. Katedrála sv. Martina stojí tu tiež biskupský palác, seminár a domy kanoníkov. Katedrála pôvodne neskororománska, prešla veľkou neskorogotickou prestavbou v 15. stor. V interiéry je okrem početných gotických oltárov aj travertínová plastika Biely lev (Leo Albus) a gotická freska. Nachádza sa 16 km od Levoče.

Žehra


Žehra
Kostol v Žehre, postavený v prechodnom románsko-gotickom slohu bol v 14. stor. zaklenutý na stredný stĺp, čím vznikol dvojloďový priestor, ktorý je typický pre gotický Spiš. Interiér je zdobený freskami zo 14. a z 15. storočia. V r. 1993 bola Žehra zaradená do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Žehra sa nachádza 22 km. od Levoče.

Spišské podhradie


Spišské podhradie
Spišské Podhradie bolo pôvodne sídliskom pod Spišským hradom. Patrilo k Spoločenstvu spišských Sasov a už v 14. storočí sa vyvinulo vo významné stredisko remesiel. Roku 1412 sa mestečko dostalo do poľského zálohu Spišské Podhradie sa nachádza 15 km od Levoče.

Spišský Štvrtok


Spišský Štvrtok
Najvýznamnejšou pamiatkou je gotický kostol s románskymi prvkami a k nemu pristavená gotická kaplnka Zápoľských, ktorú dal postaviť Štefan Zápoľský v r. 1473 ako rodinnú pohrebnú kaplnku podľa projektov Hansa Pusbacha, jedného zo staviteľov Dómu sv. Štefana vo Viedni. Spišský Štvrtok sa nachádza 10 km. od Levoče.

Kežmarok


Kežmarok
Centrum mesta je pamiatkovou rezerváciou so vzácnymi pamiatkami: goticko-renesančný mestský hrad z pol. 15 stor., ktorého najvzácnejšou časťou je baroková kaplnka; gotický farský kostol sv. Kríža, pôvodne románsky z pol 13. stor., v súčasnosti bazilika minor, na hlavnom oltári kríž z 15. stor. pravdepodobne z dielne krakovského majstra Víta Stwosza. Kežmarok sa nachádza 33 km od Levoče.

Markušovce


Markušovce
Obec Spiša, ktorá vznikla ako strážna a hraničná obec asi v 12. storočí. V obci je gotický kostol sv. Michala z 13. storočia so zachovanými časťami hradu. Obec sa neskôr stala sídlom rodiny Mariassyovcov, ktorí tu dali postaviť renesančný kaštieľ, neskôr rokokovo prestavaný. V kaštieli je expozícia historického nábytku. Markušovce sa nachádzajú 18 km. od Levoče.

Spišská Nová Ves


Spišská Nová Ves
Kultúrno-spoločenské, administratívne a hospodárske centrum, stredisko Spiša. Mesto vzniklo gotickou zástavbou okolo západo-východnej obchodnej cesty z obci Iglov a Villa Nova. Prvá písomná zmienka je z roku 1268. Mesto malo účasť v spoločenstve Spišských Sasov a bolo 360 rokov v zálohu u Poľského kráľa. Spišská Nová Ves sa nachádza 12 km od Levoče.

Spišská Sobota


Spišská Sobota
Spišská Sobota sa v historických listinách spomína v roku 1256. V 13. storočí bola trhovým mestom s erbom. Po príchode nemeckých kolonistov sa stála jedným z najvýznamnejších spišských miest. V rokoch 1412-1772 bola v zálohu Poľska. V r. 1567 získalo mesto jarmočné právo. Mesto bolo sídlom cechov, obchodu i kultúrneho života. Nachádza sa 33 km od Levoče.